ASFİYA


ASFİYA
Sâfiyet, takvâ ve kemâlât sâhibi ve Peygambere (A.S.M.) vâris olup, onun meslek ve gayelerini ihyaya ve tatbike çalışan muhakkik zatlar. (Derece-i şuhud derece-i iman-ı bilgaybdan çok aşağıdır. Yani : Yalnız şuhuduna istinad eden bir kısım ehl-i velâyetin ihatasız keşfiyatı, Verâset-i Nübüvvet ehli olan Asfiya ve Muhakkikinin şuhuda değil, Kur'ana ve vahye, gaybi; fakat sâfi, ihatalı, doğru hakaik-i imaniyelerine dâir ahkâmlarına yetişmez. Demek bütün ahval ve keşfiyatın ve ezvak ve müşâhedâtın mizanı : Ki

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • Asfiya Sea View Hotel — (Калкан,Турция) Категория отеля: Адрес: Nilüfer Sokak Kalkan, 07960 Калкан, Т …   Каталог отелей

  • Asfiya Hotel — (Калкан,Турция) Категория отеля: Адрес: Cumhuriyet Cd Kas Antalya, 07960 Калкан, Турция …   Каталог отелей

  • ASFİYA-İ MUHAKKİKÎN — Hakikatı tam araştıran, delillerle isbat eden, ilim ve fazilette terakki etmiş olan büyük İslâm âlimleri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ASFİYA-İ MÜDEKKİKÎN — İslâmî hakikatların tetkik ve bilinmesinde çok dikkatli ve sâdık olan büyük İslâm âlimleri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Mashwanis — The Mashwani (also Moshwani, Mishwani, Miswani) are a Syed tribe living predominantly in Pakistan and Afghanistan. Contents 1 Origin 2 Shajra e Nasb 3 History 4 …   Wikipedia

  • Barabanki district — Infobox Indian Jurisdiction native name = Barabanki type = District Headquarter locator position = left latd = 26.5 longd = 81.7 state name = Uttar Pradesh district = Barabanki leader title = Chairman leader name = Hafeez Bharti blank title 1 =… …   Wikipedia

  • Muhammad Qadiri — The shrine of Syed Naushah Ganj Bakhsh at Ranmal Sharif,Tehsil Phalia (old district Gujrat) new district Mandi Bahauddin, Pakistan Hadhrat Haji Syed Muhammad Naushah Ganj Bakhsh, a scholar, saint and preacher of Islam in the South Asia, was the… …   Wikipedia

  • Khuda Bux Sheikh of Dariyabad — has written poetry in Arabic, Urdu and Persian, His book Tohmat ul Asfiya is the biography of Haji Syed Waris Ali Shah …   Wikipedia

  • Abū Nu‘aym ‘Alī b. Sahl al-Iṣfahānī — Né à Isfahân, aux environs de 336/948, il fit autorité à la fois en matière de fiqh et de taçawwuf. Son grand père, Muhammad b. Yûsuf était lui même un ascète renommé, le premier de sa lignée à avoir embrassé l’islâm. Son père, lui aussi un… …   Wikipédia en Français

  • VELAYET-İ KÜBRA — Büyük velilik. Akrebiyet i İlâhiyenin inkişafına bakan ve veraset i nübüvvetten gelen gayet kısa, fakat yüksek olan ve tarikat berzahına uğramadan zâhirden hakikata geçen velilik mesleği. (Sahabeler gibi)(Cadde i kübrâ, elbette velayet i kübra… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük